Assessorament SEO

Assessor SEO (de l'Anglès Search Engine Optimization o bé Optimització per cercadors), és aquell professional que sap què li cal a una pàgina web per ser fàcil de trobar als cercadors. Per tant, tenir assessorament SEO serà de gran utilitat per qualsevol empresa que vulgui millorar la difusió de la seva pàgina web, amb l'objectiu de tenir més visites, i incrementar les seves vendes.

La base de l'èxit de qualsevol projecte de disseny de pàgines web son les visites, i això és igual a Manresa, Terrassa i Sabadell, i arreu de les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona... que a Madrid... i la resta del món, perquè per molts serveis que s'incloguin en una pàgina, si no els utilitza ningú serà llençar els diners. I perquè algú els utilitzi, abans haurà de trobar la pàgina web als cercadors o rebre'n alguna recomanació. Per disposar del màxim de garanties, la millor opció és contractar assessorament SEO independentment de l’empresa de disseny web, ni que sigui per vetllar per la correcta realització dels treballs. Contractar un assessor SEO, és una petita despesa que multiplica les garanties.

Més que freqüent és habitual que una empresa de disseny de pàgines web aparentment responsable, que en principi sembla que ofereix les màximes garanties en la seva metodologia de programació, a l'hora de la veritat ofereixi un aspecte atractiu però resultats molt per sota del que s'espera en el projecte de disseny web que se li ha encarregat.

És evident que en la programació o el disseny web d'un projecte que no rep les visites esperades ha fallat alguna cosa a nivell SEO, i quan una empresa ha dedicat una quantitat de diners considerable per disposar d'una pàgina web amb garanties, el més normal és que, amb la lògica indignació corresponent, vulgui saber per quin motiu no funciona, i si hi ha alguna solució. En aquest moment cal recórrer a assessorament SEO.

Generalment el problema rau en que el client no sap com veure-hi més enllà del disseny web purament estètic, i l'empresa de disseny de pàgines web s'aprofita de la situació, i es limita a cuidar l'aspecte estètic, que és el que finalment valorarà el client, els permetrà cobrar la factura i anar pel següent. Oferint per tant projectes de disseny web que valen diners, son atractius, i al cap d'uns mesos resulten autèntics fracassos, perquè no s'ha pensat ni cinc minuts en el que cal perquè aquell projecte en concret agradi als cercadors i atragui visites.

Com que malauradament, i a causa de la manca de cultura en aspectes relatius a Internet i el disseny web aquesta situació és quotidiana. Des de Cletu s'ofereix assessorament SEO. Aquest assessorament SEO, consisteix en l'estudi del disseny de pàgines web, la programació i estratègies de promoció aplicables, amb la finalitat d'identificar les mancances de les pàgines web d'aquelles empreses que ho sol·licitin, i elaborar un pla estratègic personalitzat per, en un primer moment solucionar-les, i si l'empresa considera que aquestes millores li estan donant un bon resultat, si l'empresa disposa de personal capaç, iniciar la formació oportuna, per tal que sigui el mateix client qui s'ocupi de la promoció i actualització dels continguts de la seva pàgina web. Aquesta és la millor solució, perquè si és el mateix client qui pot fer aquests treballs i sap el perquè de cadascun dels aspectes de la gestió de la seva pàgina, està demostrat per l'experiència que els resultats son millors, i resulten molt més econòmics.

Per evitar tots aquests problemes, en cas que ja tinguin un projecte de disseny web en curs, abans de donar-hi el vist-i-plau definitiu, poden posar-se en contacte per demanar una avaluació prèvia mitjançant el servei d'assessorament SEO, i si considerem que la pàgina web pot arribar als seus objectius, sense necessitat de millores, els ho direm gratuïtament.

T'ha agradat aquesta pantalla? Comparteix-la!C/ Del Cós 35, 2n.
08241 Manresa (Barcelona)
Tel: (+34) 938 725 207
sagfsdginfsagfsdgo@csagfsdgletsagfsdgu.csagfsdgom