Alltojament web

Característiques:
1.- Registre i allotjament del domini (ELSEUNEGOCI.COM)
2.- Panell de control per gestionar els recursos
3.- 10 adreces de correu amb el seu domini ex: info@elseunegoci.com
4.- Espai FTP (per penjar la pàgina web de l'empresa)
5.- 3.000 Mb d'espai
6.- Estadístiques privades
7.- Gran ample de banda per enviar i rebre els arxius a la màxima velocitat.
8.- Llistes de correu per enviar mailings amb actualització automàtica i manual de subscripcions.
9.- Àrees privades amb accés per login i password.
10.- Suport per a bases de dades MySQL.
11.- Suport per a carret de compra.
12.- Gestió de cibertires (banners) automàtica.
13.- Còpies de seguretat diàries setmanals i mensuals(local)
14.- Còpies de seguretat remotes diàriament

Tarifa anual d'allotjament de dominis: 200,00€


NOTA:

Per tal de poder realitzar un correcte seguiment dels resultats i el procés d'optimització dels treballs realitzats, és molt útil disposar d'un servei d'estadístiques que faciliti dades com:

1.- Procedència de les visites referides.
2.- Termes per els que han estat referides les visites
3.- Possibilitat de concretar en espais de temps les consultes.
4.- Presentacions amb gràfiques.

A Cletu.com, valorem molt les estadístiques Urchin que són les que incorporem amb els nostres serveis d'allotjament, ja que poder dur un bon seguiment de l'evolució de la pàgina, ens dóna les eines necessàries per al llarg del temps poder detectar qualsevol comportament inesperat, i realitzar les correccions que resultin necessàries.

És per aquests motius, que en el cas que les estadístiques del servei d'allotjament que tenen contractat actualment no ofereixin aquestes prestacions, val la pena que es plantegin o bé sol•licitar-les al seu actual proveïdor, o bé traslladar el domini als servidors de Cletu.com

T'ha agradat aquesta pantalla? Comparteix-la!C/ Del Cós 35, 2n.
08241 Manresa (Barcelona)
Tel: (+34) 938 725 207
sagfsdginfsagfsdgo@csagfsdgletsagfsdgu.csagfsdgom