Desenvolupament web amb Cletu

Cletu, és un CMS (Content Management System) multiidioma per al desenvolupament de pàgines web amb àrea d'administració, que a més incorpora les característiques necessàries per aconseguir bones posicions als cercadors, alhora que permet una fàcil i còmoda navegació als usuaris.

En aquest espai, es troben algunes mostres de pàgines web desenvolupades utilitzant Cletu, per a la programació i disseny web.

Els atributs principals de Cletu, són la versatilitat que ofereix per a dissenyar pàgines web, que a més reuneixen les característiques necessàries per aconseguir bones posicions als cercadors, i estan preparades per complir amb els requisits exigits pel W3C pel que fa a característiques d'accessibilitat WAI- A.

Cal tenir present que en el disseny de pàgines web amb àrea d'administració, és força habitual que un cop finalitzada es consideri necessària la realització de certs ajustaments, que faran que resulti plenament funcional per a l'empresa.

Aquestes petites correccions finals són enteses per l'equip de programació com una part necessària en el procés de desenvolupament de pàgines web, i com a tals sense que impliquin un càrrec addicional per a l'empresa, tot i que poden tenir lloc transcorreguts uns mesos de la conclusió del projecte.
T'ha agradat aquesta pantalla? Comparteix-la!C/ Del Cós 35, 2n.
08241 Manresa (Barcelona)
Tel: (+34) 938 725 207
sagfsdginfsagfsdgo@csagfsdgletsagfsdgu.csagfsdgom