Disseny de pàgines web 2.0 des de 2.000€+IVA

Aquest paquet està pensat per dotar l'empresa, més que d'una pàgina web, d'una eina que li permeti explotar totes les oportunitats que li pot oferir Internet.

Les pàgines web 2.0 amb Cletu son eines de comunicació completes, que a més de posar la informació a l'abast de l'usuari, hi faciliten una millor interacció, que fa possible oferir un servei, i una atenció més personalitzada, ajudant en la fidelització, i potenciant aquells elements que donen confiança a l'usuari.

A grans trets, es tracta de pàgines web amb àrea d'administració (per crear i editar continguts), amb gestió d'usuaris (els usuaris es poden registrar i fer tot allò que se'ls permeti), bloc (per comentar informacions d'interès en el dia a dia del seu sector) newsletters (per enviar promocions), RSS (per redifondre continguts i publicar-los automàticament a xarxes i pàgines socials com Twitter i Facebook), a més, a més de generador de formularis (que desa els formularis a l'administració i permet descarregar les respostes ), entre altres.

No es tracta d'un paquet de disseny web estàndard, si no de pàgines web 2.0, que potencien la interactivitat amb els usuaris, i la promoció de la pàgina web, tant mitjançant el posicionament als cercadors, com aprofitant les oportunitats que donen les pàgines i xarxes socials.

A més de pàgines plenament funcionals, amb les màximes garanties i a un preu excel·lent, té altres avantatges, com que permet disposar de les pàgines de manera pràcticament immediata, i que en un futur, s'hi podran incorporar actualitzacions (tant noves versions de programació con noves prestacions), i per aquelles pàgines que ho necessitin, també és compatible amb desenvolupament d'aplicacions a mida. Podent fins i tot canviar el disseny en el moment que es consideri convenient, sense perdre oportunitats, ni haver de refer el projecte de zero.


Característiques principals:

 • Administració de continguts
 • Espai bloc
 • Gestió d'usuaris
 • Newsletters
 • RSS
 • Generador de formularis

Altres funcionalitats destacades:

 • Comentaris de continguts i alertes de comentaris (si l'administrador ho permet)
 • Cercador intern
 • Permet la subscripció a continguts específics
 • Agregador d'RSS externs
 • AddThis (els usuaris poden publicar els continguts a xarxes i pàgines socials) + Google Analytics


Filosofia i utilitats:
1.- Programació SEO:

 • Pantalles amb títol i descripció
 • URL's amigables a cercadors (amb significat i paraules rellevants per la pantalla)
 • Breadcrumbs (molles de pa / fil d'Ariadna)
 • Menús amb títols
 • Imatges amb títols i textos alternatius
 • Continguts destacats
 • Continguts relacionats
 • Categories destacades
 • Mapa web
 • Declaració d'idiomes
 • Geo metainfo
 • Robots.txt
 • Tag canonical per diferenciar les pantalles i evitar penalitzacions per contingut duplicat
 • ...


2.- Màrqueting online:

 • Newsletters per enviar les novetats, noves publicacions, promocions...
 • Subscripció a modificacions en pantalles específiques
 • Comentaris d'usuaris al peu de les pantalles de contingut (moderats per l'administrador)
 • Canals d'RSS
 • Seguiment de campanyes i les visites que generen (mitjà, font i campanya per Google Analytics)


3.- SMM (Social Media Marketing) i màrqueting viral:

 • AddThis (compartir continguts en xarxes socials i pàgines de discussió, recomanar publicacions...)
 • Preparat per exportar automàticament els continguts a perfils socials (Facebook, Twitter...)


4.- Posada en funcionament:

 • Formació (6 hores)
 • Assessorament i suport telefònic

 

 

Detall dels mòduls de programació:

Gestió de continguts:
L'espai de gestió de continguts és des d'on es creen les categories i les pantalles de la pàgina web. Per tant, des d'aquest espai s'incorpora pràcticament tota la informació a la pàgina, es creen menús, submenús, pantalles, i també s'hi editen les informacions i categories del bloc, a més de ser des d'on es gestionen/permeten/validen/publiquen els comentaris i les subscripcions dels usuaris als continguts.

 1. Idiomes: Compatible al 100% amb tots els idiomes de l'alfabet llatí, fins i tot a l'administració (en cada cas s'hi poden incorporar els que calguin)
 2. Agrupació per categories (es creen i editen des de l'administració)
 3. Un mateix contingut pot pertànyer a diverses categories, i fins i tot al bloc
 4. Continguts destacats (s'enllaçaran des de la home i/o des del peu de totes les pantalles per donar-los rellevància)
 5. Continguts relacionats (es pot enllaçar un contingut amb un altre tot i ser de diferents categories)
 6. Permet incorporar continguts, i no publicar-los fins la data indicada
 7. Organització de menús de manera manual o automàtica
 8. Fitxes de continguts editables, permet que per continguts diferents hi hagi uns camps o altres, les fitxes es creen i modifiquen des de l'administració.
 9. En una mateixa pantalla es poden mostrar informacions diferents segons qui la consulti
 10. Permet publicar pantalles de continguts per usuaris en concret (visibilitat de les pantalles)
 11. Permet incorporar fitxers tipus Flash, PDF, imatges, àudio, i també incrustar codi (vídeos de Youtube, mapes de Googlemaps...)
 12. Editor de textos Tiny
 13. Llistes desplegables (permeten imatges)
 14. Permet publicar o deixar de publicar els continguts sense necessitat d'eliminar-los


Gestió d'usuaris:
La gestió d'usuaris serveix per facilitar que clients i administradors puguin accedir als serveis de la pàgina web que se'ls permet utilitzar (segons a quin grup pertanyen), accedir a les àrees privades, per publicar continguts, i també, és clar, per gestionar tots els serveis que s'ofereixen des de la pàgina web.

 1. Camps de la fitxa de registre definits i editables des de l'administració
 2. Diverses fitxes d'usuari (editables des de l'administració)
 3. Validació d'usuaris manual o automàtica (modificable en qualsevol moment)
 4. Permet crear administradors, i restringir les funcionalitats que han de poder gestionar
 5. Usuaris organitzats per grups (que es creen i gestionen des de l'administració)
 6. Gestió de subscripcions
 7. Restabliment de contrasenya
 8. Cercador d'usuaris intern per codi, e-mail de contacte o nom
 9. Enviament de recordatori d'usuari i e-mail als usuaris registrats
 10. Enviament de correus (de text) als usuaris
 11. Descàrrega de diversos llistats d'usuaris


Canals d'RSS:
Els canals d'RSS es creen i gestionen des de l'administració, la seva utilitat no és altra que automatitzar la redifusió dels continguts, permetent la sindicació directa d'usuaris, i també la vinculació amb perfils socials o agregadors d'RSS.

 1. En crear un canal, automàticament es creen els de tots els idiomes de la pàgina
 2. Permeten automatitzar les actualitzacions a Facebook i altres pàgines i perfils socials que ofereixin aquesta possibilitat
 3. Els continguts es poden associar lliurement, ja sigui a un o a diversos canals (els idiomes addicionals s'associen automàticament)


Agregador d'RSS:
Un agregador d'RSS serveix per incorporar un espai d'actualitat que s'actualitzi automàticament, nodrint-se de les fonts (canals d'RSS) d'altres pàgines. La utilitat pràctica, és oferir un espai a la pàgina web, on sense necessitat de dedicar-li temps, els usuaris hi puguin consultar les darreres publicacions respecte a temes d'interès.

 1. Permet incorporar tantes fonts com calgui
 2. Permet limitar el nombre de continguts importats de cada mitjà o canal (independentment)
 3. Permet filtrar els continguts per paraules clau (publicar únicament aquells continguts que interessin)
 4. Canals independents per idiomes (cada idioma es pot sindicar als canals corresponents o als mateixos)


Butlletins:
Els butlletins serveixen per mantenir una comunicació amb els usuaris que ho desitgin, informant-los únicament d'allò que els interessa.

 1. Butlletins/Newsletters per la promoció de novetats, ofertes, promocions...
 2. En crear un butlletí es genera automàticament per tots els idiomes (sempre i quan s'hagin incorporat els continguts)
 3. Es pot enviar un butlletí en un sol idioma, o en l'idioma que cada usuari hagi indicat a la seva fitxa d'usuari
 4. Els continguts es poden associar lliurement a les categories de butlletins que es consideri oportú
 5. Els butlletins enviats incorporen codi de seguiment per tal que es pugui valorar la seva efectivitat mitjançant les estadístiques
 6. Únicament permet l'enviament de butlletins a usuaris registrats que s'hi hagin donat d'alta des de la seva àrea privada (l'administració del domini permet enviar-ne a qui es vulgui)
 7. Els butlletins permeten incorporar un títol i text introductori personalitzat en cadascun dels idiomes
 8. Per evitar problemes de visualització, inclou enllaç "visualitzar el butlletí al web"
 9. Els butlletins enviats generen un fitxer "log" per consultar el resultat dels enviaments
 10. Genera un històric de butlletins enviats, que inclou els destinataris
 11. Entre els subscriptors d'un butlletí permet seleccionar els destinataris als que efectivament se'ls enviarà

Generador de formularis:
El generador de formularis permet incorporar formularis per recollir informacions concretes, ja sigui per inscripcions a actes o cursos, sortejos, o qualsevol necessitat de recopilació d'informació.

 1. Des de l'administració es creen les matrius (fitxes amb els camps) necessàries
 2. Permet crear tants formularis com calgui (una mateixa matriu serveixi per diversos formularis).
 3. Envia missatge de confirmació de recepció de formulari amb còpia de la informació facilitada per l'usuari
 4. Conserva les respostes a l'administració
 5. Permet crear camps no visibles per l'usuari per tal d'incorporar-hi comentaris referents a les converses mantingudes amb qui hagi enviat el formulari
 6. Indicador de formularis rebuts consultats o no consultats
 7. Permet la descàrrega dels formularis rebuts en format Excel
 8. Permet crear formularis amb camps per incorporar imatges o fitxers
 9. Els formularis es poden posar a l'abast de tots els usuaris, o únicament a grups, tipus d'usuaris, o usuaris concrets.

 

Preu: 2000,00€+IVA

 


Si es vol subscriure a les modificacions d'aquesta pantalla, Identifiqui's o registri's


Publiqui el seu comentari

Si vol rebre avisos quan es publiquin nous comentaris en aquesta pantalla , Identifiqui's o registri's

AntiRobotsAntiRobotsAntiRobotsAntiRobotsT'ha agradat aquesta pantalla? Comparteix-la!C/ Carrasco i Formiguera, 21
C.P.08242 Manresa (Barcelona)
Tel: +34 902 080 877
sagfsdginfsagfsdgo@ksagfsdgoutsagfsdgen.sagfsdgcat