Projectes per invertir en Internet

Aquest espai té com a finalitat oferir la possibilitat d'invertir en projectes d'Internet que no es posen en marxa perquè la disponibilitat de l’equip de Cletu és limitada, i per tant, en tractar-se de portals amb prestacions considerables, tant pel que fa als serveis previstos com per estar destinats a un número d’usuaris important, no és possible que l'equip actual pugui dedicar-hi l’atenció que requereixen.

En tenir la ferma convicció que tenen possibilitats reals d’èxit, s’ha considerat que trobar inversors disposats a apostar per aquests portals web seria la millor manera de poder-los desenvolupar, i fer que funcionin, tant per les aportacions a la qualitat final que implica tenir un nou punt de vista interessat en l’èxit del projecte, com perquè l’esperit col·laboratiu és la millor opció per aconseguir resultats òptims. Per tots aquests motius, s’ha decidit oferir l’opció de que partners externs a Cletu puguin participar en el desenvolupament i explotació de cadascun d’aquests portals i xarxes.


Es tracta de projectes ambiciosos, en alguns casos ja hi ha una primera fase en funcionament, i en altres, o bé es tracta de pàgines web que no existeixen, o les que hi ha, no estan prou ben pensades, de manera que pel gran públic és com si no existissin. Amb els recursos oportuns, Cletu pot fer que a curt o mig terme les pàgines i portals web que ofereixin aquests serveis, gràcies a una optimització web apropiada, i a la incorporació dels complements adequats, esdevinguin pàgines rendibles i amb èxit considerable.

Per fer realitat aquests projectes, cal el desenvolupament d’aplicacions específiques, i la gestió i promoció de cadascun d’ells un cop finalitzats. Cletu aporta la programació disponible en el moment d’iniciar el projecte, la gestió del desenvolupament, el compromís d’incorporar futures millores, i la formació i supervisió d’aquelles persones que, un cop arrencat el projecte s’haurien d’ocupar de la seva gestió, tant a nivell de continguts, com accions de promoció.

Sobre els socis de cada projecte, hi recau l’aportació econòmica corresponent al personal que haurà de gestionar el projecte, i la corresponent al desenvolupament de les funcionalitats necessàries que s’hagin de preparar per aquell portal o xarxa social. El primer avantatge és que en disposar d’un gestor de continguts força madur, el cost de desenvolupament resulta molt inferior al que representaria fer tot el projecte des de zero, oferint a més la possibilitat d’implicar-se fins al punt que en cada cas es consideri oportú. El segon gran avantatge és disposar de les garanties, assessorament, suport i participació activa d'una empresa amb 10 anys d’experiència en projectes destinats al gran públic, que si no ho veiés clar, no s’implicaria en projectes tan importants.

Hi ha altres projectes de menor dimensió que no es publiquen per ser la part que es pot publicar massa evidents, i pels que s’ofereixen les mateixes condicions, d’altra banda es pot valorar l’opció de participar com a soci tecnològic en projectes web en sentit invers.
T'ha agradat aquesta pantalla? Comparteix-la!



C/ Del Cós 35, 2n.
08241 Manresa (Barcelona)
Tel: (+34) 938 725 207
sagfsdginfsagfsdgo@csagfsdgletsagfsdgu.csagfsdgom